INFORMACJE
Zarząd Rybnickiego Stowarzyszenia Abstynenckiego
ZGODA
Informuje, że w dniu
23.01.2022 o godz. 16.00
Odbędzie się
Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
Członków Stowarzyszenia

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA