top of page

Rybnickie Stowarzyszenie Abstynenckie

" ZGODA "

 

 

Członek Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Województwa Śląskiego

 

RSA " Zgoda" jest jednym z nielicznych stowarzyszeń na terenie Rybnika, propagującym szeroko pojętą abstynencję we wszystkich kręgach społecznych.

 

Jest to bardzo ważna działalność mająca na celu przede wszystkim zapobieganie używania alkoholu w kręgach społeczności lokalnej szczególnie przez dzieci młodzież.

About

CO, GDZIE, KIEDY, patrz  INFORMATOR !!!

  Jako, że wśród członków stowarzyszenia są między innymi osoby uzależnione i współuzależnione, którym problemy uzależnień nie są obce. Wiemy jak zapobiegać i pomagać. Znamy te problemy nie tylko teoretycznie, ale sami ich doświadczyliśmy, co ma duże znaczenie. Znamy też i mamy kontakty z wykwalifikowanymi specjalistami, którzy fachowo udzielają wsparcia. Bez nich profilaktyka jest niemożliwa. Działania które proponujemy pomagają ludziom uzależnionym zrozumieć swój problem, znaleźć często utracone przez chorobę cele w życiu. Pozwalają im poczuć, że nie są pozostawieni samym sobie i ich los nie jest innym obojętny. Przede wszystkim też sami nawzajem uczymy się wspierać i pomagać sobie. Działania, które jako stowarzyszenie podejmujemy mają charakter leczenia i przywracania do życia społecznego. Proponujemy także różne formy spędzania wolnego czasu na trzeźwo, co dla osób wyrwanych z uzależnienia i dla ich rodzin niejednokrotnie jest bardzo trudne, a zarazem niezbędne w procesie powrotu do zdrowia. Ze swoimi działaniami chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne. Jednym z najważniejszych celów, jakie sobie stawiamy jest również dotarcie do osób, które najboleśniej odczuwają skutki alkoholizmu i narkomanii. To jest do rodzin, w których istnieje problem uzależnienia. Chodzi o współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych. Takie rodziny często są przez społeczeństwo izolowane. Dzieci mogą sprawiać kłopoty wychowawcze. Staramy się pomóc im zrozumieć chorobę ich bliskich, przełamać wstyd pomagamy wyjść "z ukrycia". Wszyscy na nowo uczymy się nawzajem zaufania, razem rozmawiać , razem spędzać wolny czas, razem się bawić.Dlatego ważna jest integracja całego środowiska, poprzez te działania, które proponujemy.

                             Nasze cele

1.  Propagowanie szeroko pojętej abstynencji we wszystkich kręgach społecznych. 

                 

2 . Dostarczanie wiedzy na temat wyjścia z uzależnienia oraz wiedzy na temat zachowań prospołecznych osobom uzależnionym, członkom ich rodzin i wszystkich zainteresowanych.

3. Stworzenie alternatywnego środowiska ludziom uzależnionym od alkoholu oraz innych środków uzależniających.

4.  Promowanie spędzania wolnego czasu bez alkoholu i innych środków uzależniających poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz rekreacyjnych (wycieczki rowerowe, autokarowe biesiady, imprezy sportowe) a także prowadzenie działalności klubowej w lokalu stowarzyszenia. Integracja ludzi uzależnionych, członków ich rodzin i wszystkich chętnych do spędzania wolnego czasu w takiej formie.

5.  Stworzenie możliwości skorzystania z wykładów specjalistów, dostępu do literatury, czasopism, materiałów audio-video i informacji telefonicznej o sposobie postępowania w sprawach   alkoholowych . Dostępność w Klubie " Zgoda"

Contact
bottom of page