top of page

Historia Stowarzyszenia sięga 2001 roku.
13 kwietnia 2001 odbyło się zebranie założycielskie Rybnickiego Stowarzyszenia
Abstynenckiego, przyjęto statut.
24 sierpnia 2001 miało miejsce I Walne Zebranie- prezesem został kolega Józef
Kuźnik.
10 grudnia 2001 Stowarzyszenie zostało wpisane do KRS.
6.01.2003 dodano Stowarzyszeniu nazwę „Zgoda” .
Siedziba Stowarzyszenia mieściła się początkowo w Rybniku przy ul. Kościuszki
17, a od 01.04.2009 znajduje się na ul. Saind Valliere 4 


RSA "ZGODA" jest jednym z nielicznych stowarzyszeń na terenie Rybnika ,propagując szeroko pojętą abstynencje we wszystkich kręgach społecznych.Jest to bardzo ważna działalność mająca na celu przede wszystkim zapobieganie używania alkoholu w kręgach społeczności lokalnej, szczególnie przed dzieci i młodzież. Jako że wśród członków stowarzyszenia są między innymi osoby uzależnione i współuzależnione, którym problemy uzależnień nie są obce, wiemy jak zapobiegać i pomagać. Znamy te problemy nie tylko teoretycznie , ale sami ich doświadczyliśmy co ma ogromne znaczenie.Znamy też i mamy kontakt z wykwalifikowanymi specjalistami, które fachowo udzielają wsparcia.Bez nich profilaktyka jest niemożliwa.Działania, które proponujemy pomagają ludziom uzależnionym zrozumieć swój problem, znaleźć często utracone przez chorobę cele w życiu, pozwalają im poczuć , że nie są pozostawieni samym sobie i ich los nie jest innym obojętny.Przede wszystkim też sami nawzajem uczymy się wspierać i pomagać sobie nawzajem.Działania, które jako stowarzyszenie podejmujemy, mają charakter leczenia i przywracania życia społecznego. Jest to powolny i skomplikowany proces.

Według różnych organizacji zajmujących się problemami uzależnień od alkoholu i narkotyków w Polsce jest około 5 mln. osób nadużywających alkohol lub zażywających narkotyki, z czego 20% to osoby uzależnione. Nie jesteśmy w stanie podać danych dotyczących naszego regionu, co roku przez ośrodki leczenia uzależnień w Rybniku i Gorzycach, oraz poradnie leczenia uzależnień w każdym mieście, przewijają się setki osób.

Ze swoimi działaniami chcemy dotrzeć wszędzie tam, gdzie jest to potrzebne.Jedynymi najważniejszych celów, jakie sobie stawiamy jest również dotarcie do osób, które najboleśniej odczuwają skutki alkoholizmu i narkomanii, to jest do rodzin w których istnieje problem uzależnienia. Chodzi o współmałżonków oraz dzieci osób uzależnionych.Takie rodziny często przez społeczeństwo izolowane.Dzieci  mogą sprawiać kłopoty wychowawcze, bo czują się skrzywdzone. Staramy się pomóc im zrozumieć chorobę ich bliskich, przełamać wstyd,pomagamy wyjść "z ukrycia".Wszyscy no nowo uczymy się nabierać do siebie nawzajem zaufania, razem rozmawiać, razem spędzać wolny czas , razem się bawić. Dlatego ważna jest integracja całego środowiska poprzez te działania, które proponujemy.

 

A o tym, że nasza działalność jest aprobowana i potrzebna dobitnie świadczy fakt stale rosnącej liczby członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia
 

bottom of page